fredag, september 26, 2008

Økologisk begravelse

Promessa Organic AB ut­veck­lar och er­bjuder ett nytt alterna­tiv för om­händer­tagande av av­lidna per­soner. En miljö­anpassad be­gravnings­form som utgår från det bio­logiska facit en av­liden kropp lyder under.
Sådan går det til
Metoden bakom en eko­lo­gisk be­grav­ning är helt genom­lys­lig och enkel att ta till sig. Den bygger på en ny kom­bi­na­tion av be­prövade tek­niker som för­bereder kroppen för en natur­lig för­mult­ning.
Miløtilpasset begravelsesform
— Den eko­lo­giska be­grav­ningen min­skar miljö­påverkan på några av våra viktigaste resurser; vatten, luft och jord, säger Susanne Wiigh-Mäsak, bio­log och ansvarig för Promessa Organic AB.
Wikipedia: Promession

onsdag, september 24, 2008

Ilulissat Isbræ

Se indlandsisen smelte live
Ilulissat Isbræ
For at skabe extra op­mærk­som­hed om­kring pro­blemet har Sermitsiaq op­stil­let et web-kamera for at følge hvor­dan der hver dag løs­river sig enorme is­fjelde fra ind­lands­isen.